PoliTerm M A T E R I J A L I

plava-traka-3px.jpg

klikni za uvećanje red1ac.gifOSNOVNI PoliTerm MATERIJALI su: HDPE, HDPP, PA6, POM. Politerm plastične mase su polimeri – organske supstance makromolekulske strukture. Dobijaju se polimerizacijom iz monomera. Prema udelu na svetskom tržištu izdvaja se šest osnovnih klasa plastičnih masa: polietileni, poliprolpileni (njihovi homo i ko-polimeri), polivinil hlorid, polistireni (obični i ekspandirani), poliuretani i polietilen-tetraftalati. Njihov udeo u globalnoj potrošnji svih plastičnih masa  u 2010. godini je iznosio 81%. Sve plastične mase generalno možemo podeliti u tri osnove kategorije.
*   TERMOPLASTI
– se u procesu prerade iz čvrstog stanja otapanjem, homogenizuju, transformišu u finalne oblike. Hlađenjem se vraćaju u čvrsto stanje i pri tom zadržavaju sve svoje početne osobine. Moguće ih je naknadno ponovo otapati, oblikovati, mašinski obrađivati i potpuno reciklirati. PoliTerm termoplasti su polietileni i polipropileni.  
*   DUROPLASTI
– u procesu prerade dolazi do hemijske reakcije i očvršćavanja. Nakon toga se ne mogu ponovo otapati, oblikovati ni reciklirati. Njihov udeo u svetskom tržištu je 18,95%. PoliTerm duroplasti su poliamidi i poliacetal .  
*    Biopolimeri
– polaze od sirovina kao što su poljoprivredni proizvodi i biomasa. Njihov udeo u svetskom tržištu je svega 0,05%, ali uz stalni rast.
Na grafikonu se vidi istorija razvoja plastičnih masa u Svetu i Evropi, iz koje se vidi eksponencijali rast od samog začetka pa do danas. Ovaj rast nije slučajan ni forsiran, već se krije u mnogobrojnim prednostima polimera u odnosu na klasične materijale.

red1ac.gifOSTALI PoliTerm MATERIJALI su: TEFLON (PTFE), TEKSTOLIT (Hgw2082,5 i Hgw2083 ),  PERTINAKS (HP 2061,5), STAKLOLIT (G10, G11, FR4), PVC (tvrdi), PVC (meki), PLEKSIGLAS (PMMA) i dr. …

plava-traka-3px.jpg

logo.jpg OSNOVNE OSOBINE PoliTerm materijala čine grupe konstrukcionih, termičkih, hemijskih i dielektričnih osobina.
*   Konstrukcione osobine
– omogućavaju preuzimanje udarnog opterećenja, moguć rad bez podmazivanja ili u području manjkavog podmazivanja, visoka otpornost na habanje abrazijom, dobra klizna svojstva, smanjena težina uz zadržavanje mehaničkih karakteristika, bezšuman rad, tamo gde je potrebno omogućiti rad uz pojavu nečistoća (peska, prašine opiljaka i slično…).
*   Hemijske osobine – omogućavaju primenu tamo gde je potrebna otpornost na hemijski agresivne fluide (kiseline, baze i  lužine), koroziju usled vlage, UV zračenje i ostale atmosferalije, netoksičnost-mogućnost direktong kontakta sa hranom.
*   Termičke osobine
– omogućavaju primenu u području rada sa niskihm temperaturama (-60 0C). U području povišenih temperatura, maksimalna kratkotrajna radna temperatura je 150(0C) a trajna radna je do 100(0C), izuzev pojedinih materijala koji mogu da trpe i do 600(0C) – videti rubriku “ostali materijali”. Veoma su mali provodnici toplote (i do 200 puta manji od niskougljeničnog kontrukcionog čelika). Imaju mogućnost termoformiranja. 
*   Dielektrične osobine –
ne provode struju pa imaju dobra izolaciona svojstva. Dakle svi su dobri kao izolatori.
Na grafikonima levo se vidi  “Struktura potrošnje plastike u Zapadnoj i Centralnoj Evropi (2010)”  i  “Struktura potrošnje termoplasta u regionu CSEE”.

plava-traka-3px.jpg

logo.jpg PRIMENA PoliTerm Materijala. PoliTerm materijali imaju izuzetno široku primenu zbog pomenutih osobina. Oni ili potpuno zamenjuju pojedine klasične materijale ili ih kao segmentni dodatci poboljšavaju bilo funkcionalno ili kvalitativno.  Moguće je kombinovanje PoliTerm materijala sa klasičnim materijalima. Navešćemo samo neke od mogućnosti primene.

*   U INDUSTRIJI – Centrifugalne pumpe i ventili za agresivne fluide,  centrifugalni ventilatori, zupčanici, lančanici, koturače, pužni i zvezdasti transporteri, obloge ili kompletni točkovi, elementi spojki, kotrljajući elementi, klizne šine, klizne čaure, vodilice, elektrode za plastično zavarivanje, kade za galvanizaciju, mašinski elementi za primanje udarnih opterećenje ili habanja, odbojne ploče, podloge za obradu obuće, kože i tekstila , laboratorijska oprema i dr …

*   PREHRAMBENA IND. I UGOSTITELJSVO – mesarski panjevi, pand stolovi, radne podloge za sečenje, tranžiranje i preradu hrane, čekići, oklagije, varjače, EuroPalete, gazišta za podove, lodne i ostala ambalaža, rasklopivi stalci za torte i pšut, pica podloge  i dr. …

*   U MEDICINI – termoformirajuće ploče za izradu ortopedskih pomagala.

plava-traka-3px.jpg

logo.jpg Napomena: Ukoliko niste u mogućnosti sami da izvršite adekvatan odabir materijala, budite slobodni i konsultujte se sa nama.