Sertifikati i Standardi

plava-traka-3px.jpg

logo.jpg U KORAK SA RELEVANTNIM STANDARDIMA

Za sve materijale posedujemo ateste i Sertifikat ISO 9001:2015.

  

Za materijale koji se koriste za prehranu zadovoljen HACCP standard.