Centrifugalni Ventilatori


PoliTerm centrifugalni ventilatori (PCV) su kiselo otporni.

Najčešća namena im je odsisavanje kontaminiranog vazduha u hemijskim laboratorijama ili  kiselim sredinama. Uz Ventilatore  je moguće poručiti i prateće elektromotore, odsisne ili potisne haube i kanale.

 


logo.jpg Prilikom poručivanja ventilatora, potrebno je navesti:

kapacitet ventilatora Q  (m3/h)

zahtevani radni pritisak P (Pa)

maksimalnu radnu temperaturu fluida t (0C)

checkmark.gif pdf Tehničke karakteristike PCV ventilatora.