Odbojne i Perforirane Ploče


logo.jpg PERFORIRANE PLOČE – Upotreba:

Laboratorijska oprema, izrada filtarskih tela, držači alata, procesne instalacije, prehrambena industrija, delovi mašina i alata (izbijačice koštica voća), delovi zidova zvučne izolacije, estetski elementi …


logo.jpg ODBOJNE I PLOČE ZA OBLAGANJE –  Upotreba:

Oblaganje zidova bunkera, nasipnih bunkera, podmetači kao oslonci za terete (dizalica, kranova, kamionskih stopica), zidni odbojnici magaccina, podloge lančaste i redlerskih transportera, za destilaciju konzervi pri uparavanju u autoklavima …