Politerm Kiselootporni Ventili


logo.jpgPoliTerm ventili su namenjeni za hemijski agresivne tečnosti u sistemu plastičnih cevovoda kao elementi za zatvaranje, usmeravanje i regulaciju protoka fluida. Politerm ventile odlikuje odlična hemijska postojanost, dobre mehaničke osobine, robusna konstrukcija (izdržljivost), jednostavno rukovanje i održavanje. Sačinjeni su od kvalitetnih PoliTerm materijala (HDPP, HDPE, PVC, PVDF, PDFE…) Najčešce se primenjuju u hemijskoj, papirnoj, tekstilnoj, kožnoj i prehrambenoj industriji, galvanskim postrojenjima, hemijskoj pripremi vode (HPV), postupcima neutralizacije i slično.

Dozvoljena radna temperatura je do 80° C, a radni pritisak je (6÷10)bar. Za posebne uslove rada (podešavajući prema novom fluidu, temperaturi i pritisku), izrađuju se POLITERM ventili na zahtev i po specifikaciji kupca. Standardno isporučujemo vrednosti u rasponu do DN100, na zahtev do DN150.

Prilikom naručivanja, potrebno je definisati: tip ventila, način spajanja (prirubnicom, cevnim navojem, holenderom, zavarivanjem), vrstu, koncentraciju i temperaturu radnog fluida.


logo.jpgPOLITERM ventil sa kuglom ispod je data slika ventila, kao i njegov presek.
klikni za uvećanje klikni za uvećanje


logo.jpgPOLITERM ventil sa klipom ispod je data slika ventila, kao i njegov presek.

klikni za uvećanje klikni za uvećanje