Specijalni Podovi i Oslonci


logo.jpg SPECIJALNI PODOVI

PoliTerm Specijalni PodoviMogu biti od punog materijala, od letvica ili od konstruktivnog saćastog materijala. Imaju visoku krutost, malu masu. Mogu biti perforirani. Primena oslonci tereta u fabrikama i magacinima, prekrivke šahti ili kanala, podovi plovnih objekata, široka primena u građevinarstvu …

 

logo.jpg OSLONCI STOPA KAMIONA I DIZALICA

Politerm Oslone Stope Kamiona i DizalicaIzrađeni su od žilavog punog materijala koji trpi veliki raspon temperatura. Prilagodljive dimenzije.

 

 

 

logo.jpg OSLONCI MALIH BRODSKIH MOTORA

Politerm Oslone Brodskih MotoraPogodni za male brodske motore. Vodoperivi, otporni na ulja i maziva i slanu vodu. Odlične mehaničke osobine. Mašinski obradivi.