Kalupi i Police Za Sir

(ZADOVOLJEN HACCP STANDARD)


logo.jpgKALUPI ZA SIR
– okrugli ili pravougaoni
– sa poklopcem (fiksnim ili kliznim)
– sa dnom ili bez
– sa perforacijama ili bez

OSNOVNE DIMENZIJE OKRUGLIH
( Ø 90 x 200 ) ,mm
( Ø 200 x 200 ) ,mm
( Ø 250 x 150 ) ,mm
( Ø 250 x 150 ) ,mm

Moguća ma koja druga dimenzija.


logo.jpgSIRNJAČE

MOGU BITI
– sa poklopcem ili bez
– okrugle ili pravougaone
– sa jednim ili sa više ispusta
– sa nogicama ili bez

Dimenzije radimo prema Vašem zahtevu.


logo.jpgPOLICE ZA SIR

Mogu biti fiksne ili pokrentne.
Mogu biti sa punim ili perforiranim nosačima sira.

Dimenzije radimo prema Vašem zahtevu.