Stomatološka Oprema

logo.jpg PoliTerm KATALOG STOMATOLOŠKE OPREME (preuzmi)


logo.jpg KUTIJA ZA ZUBNU TEHNIKU (Muf za obradu zubotehničkih modela)
Materijal: HDPP trajna otporna plastika
Dimenzije: Širina 45cm Visina 36,5cm Dubina 35,8cm
Poklopac: kaljeno staklo (lako perivo)
Ladica na izvlačenje sa prerforiranom tacnom na vađenje.
Lako se čisti i pere.


logo.jpg  01 – ENDOBLOK – STOMATOLOŠKI MODEL ZUBA ZA VEŽBE (endodonciju) 

Transparentni cilindar sa jednim ispunjenim kanalom i zakrivljenošću cca (0-30°). Ulaz u kanal je levkasto proširen, a kraj kanala je  otvoren prema ivici cilindra. Dužina i stepen zakrivljenosti imaju male varijacije od bloka do bloka.


logo.jpg 02 – SEKUTIĆ – STOMATOLOŠKI MODEL ZUBA ZA VEŽBE (endodonciju)
Model odgovara gornjem centralnom sekutiću. Gleđni deo krunice zuba je netransparentan (imitira boju gleđi), dok je dentinski deo zuba (krunično ispod gleđi i ceo koren) transparentan i sadrži ispunjen pulpni prostor u krunici i jedan kanal u korenu zuba.


logo.jpg 03 – GORNJI PREMOLAR – STOMATOLOŠKI MODEL ZUBA ZA VEŽBE (endodonciju)
 Model odgovara gornjem prvom premolaru. Gleđni deo krunice zuba je netransparentan (imitira boju gleđi), dok je dentinski deo zuba transparentan. Dva polurazdvojena korena sadrže dva ispunjena korenska kanala koji se povezuju u dentinskom delu krunice zuba.


logo.jpg 04 – DONJI MOLAR – STOMATOLOŠKI MODEL ZUBA ZA VEŽBE (endodonciju)
Model odgovara donjem prvom molaru. Gleđni deo krunice zuba je netransparentan (imitira boju gleđi), dok je dentinski deo zuba transparentan. Poseduje mezijalni koren sa dva ispunjena korenska kanala, sa povijenošću od oko 30° i distalni koren sa jednim ispunjenim kanalom, blago povijenim ka distalno (oko 10°). Sadržaj kanala je povezan u dentinskom delu krunice zuba simulirajući kruničnu pulpu.


logo.jpg 05 – GORNJI MOLAR – STOMATOLOŠKI MODEL ZUBA ZA VEŽBE (endodonciju)
 Model odgovara gornjem prvom molaru. Poseduje tri korena, meziobukalni sa dva ispunjena kanala (MB1 i MB2), meziodistalni i palatinalni sa po jednim ispunjenim kanalom. Mezijalni i distalni kanali su blago zakrivljeni prema centralnoj osovini zuba. Sadržaj kanala je povezan u dentinskom delu krunice zuba simulirajući kruničnu pulpu.


logo.jpg Napomena: Zubni modeli i endoblok su izrađeni od epoksi smole. Kao ispuna za kanale (i kruničnu pulpu) korišćen je meki vosak, koji dozvoljava prolazak endodontskim instrumentima. Sam položaj kanala u modelu, njegova dužina i prečnik u zubnim modelima nisu identični, već imaju male varijacije kao posledica simulacije realne situacije. Generalno prečnik kanala odgovara Kerr instrumentu 15, sa koničnošću 4%.