Sertifikati i Standardi


logo.jpg Sertifikat SRPS ISO 9001:2015 posedujemo za sve materijale. Za materijale koji se koriste u prehrani posedujemo ateste – zadovoljen HACCP standard.